فیلم | وضعیت بحرانی در ورودی شهر رشت

بارش برف,بارندگی , جاده های کشور, بارش برف در گیلان

با ادامه بارش شدید برف،برخی از جاده ها مسدود شده و ماشین ها و اتوبوس ها در برف گیر کرده اند.

فیلم | وضعیت بحرانی در ورودی شهر رشتبا ادامه بارش شدید برف،برخی از جاده ها مسدود شده و ماشین ها و اتوبوس ها در برف گیر کرده اند.

کد N2337659