آفتاب

چای فروش خیابانی

 چای فروش خیابانی

یک چای فروش خیابانی در هوای سرد و برفی شهر کابل/ رویترز


کد N2335653

وبگردی