گرامی‌ مقدم: مبارزه با فساد جناحی است / به جای برخورد با داروغه، با دزدان دون‌ پا برخورد می‌کنیم

گرامی مقدم، فعال سیاسی بر این عقیده است که در جامعه ما تقاضا برای فساد از سوی حاکمان زیاد است و به جای آنکه با این متقاضیان برخورد شود، با عرضه کنندگان فساد برخورد می‌کنیم؛ طبیعی است در چنین شرایطی فساد از میان نمی‌ر‌ود.

اسماعیل گرامی مقدم کارشناس و فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب می‌گوید: اساسا فساد اقتصادی که در جامعه ایجاد شده ریشه در نحوه قانون‌گذاری در کشور دارد و در حقیقت شرایط عملکرد دولت‌ها و حاکمیت، باعث ایجاد فرصت‌هایی برای عده‌ی قلیلی شده است که بتوانند ثروت‌های بادآورده‌ای را راهی حساب‌های خودشان بکنند. همین اتفاق باعث شکاف اجتماعی عمیقی میان ۱ درصد جامعه با ۹۹ درصد دیگر جامعه شد.بنابراین برای مبارزه با فساد اقتصادی باید از شعار دادن پرهیز کنیم. اینکه به صورت شعاری برخی که به دلیل سیستم ناکارآمد دچار تخلف و فساد شده‌اند را دستگیر و با آنها برخورد کنیم و از سوی دیگر عده‌ای که علت این اتفاق‌ها هستند کماکان در فضای امنی به سر ببرند و هیچ‌گاه رنگ دادگاه و زندان را نمی‌بینند.
این فعال سیاسی ادامه داد: راه مبارزه با فساد اقتصادی صرفا برخورد با معلول‌ها نیست. برخورد با متخلفین و معلول‌ها به خودی خود خوب است اما درست این است که برخورد با علت‌ها صورت بگیرد، افرادی که عامل اصلی ایجاد چنین شرایطی هستند. ما در همین شرایط تحریمی که قرار داریم خود به خود شاهد بروز فساد هستیم و قوانین صادرات و واردات آن‌هم در چنین شرایطی، فساد آور است. از سوی دیگر کسانی که در راس حاکمیت قرار دارند، به دلیل داشتن امکانات و‌ قدرت، باعث می‌شوند بدون اینکه تولیدی داشته باشند صاحب ثروت شوند.
گرامی مقدم با بیان اینکه در یکسال گذشته دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی به شدت تبلیغ می‌شوند، یادآور شد: می‌بینیم که این دادگاه‌ها و برخوردهایی که صورت می‌گیرد، نتوانسته ثروت‌های برده شده از بیت المال و اعتماد مردم را برگرداند. آن چیزی که مهم است از دست رفتن اعتماد مردم است و موضوعی که باید از بین برود شائبه یک سویه بودن و‌جناحی برخورد کردن باید از بین برود. اگر دستگاه‌ قضا بتواند عادلانه برخورد کند و هر تخلفی در هرجریانی را رسیدگی کند، باعث ترمیم اعتماد مردم خواهد شد. اما خب متاسفانه می‌بینیم که بیش از آنکه برخورد با فساد صورت بگیرد، بیشتر یک جنگ سیاسی و حذف رقیب در حال انجام است و از همین رو نتوانسته اعتماد عمومی مردم را جلب کند.
این فعال سیاسی ادامه داد: ما هیچ اطلاعاتی از جزئیات  روند رسیدگی به پرونده فسادها نداریم اما آن چیزی که مشخص و‌ روشن است، این است افرادی که به حاکمیت نزدیک هستند با وجود اینکه شائبه‌های تخلف و فساد آنها وجود دارد، اما بازهم در یک حاشیه امن به سر می‌برند و کسانی محاکمه می‌شوند که پشتوانه حاکمیتی ندارند. از همین رو با افرادی که عامل اصلی و به نوعی باعث و بانی ایجاد چنین فسادها و رانتی‌ها هستند محاکمه نمی‌شوند. اما باید بدانیم این برخوردها که عموما با معلول‌ها صورت می‌گیرد از اهمیت چندان زیادی برخوردار نیست.
گرامی مقدم با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید ریشه فساد خشکانیده شود، تصریح کرد: ریشه فساد خشک نمی‌شود مگر اینکه نظام اداری کشور را قانونمند کنیم. طبیعی است زمانی که قانون‌های کشور ما قانون رانتی است شاهد چنین فسادهای گسترده‌ای خواهیم بود. متاسفانه در کشور ما درخواست برای فساد بسیار زیاد است. تقاضای فساد از سوی حاکمان و کسانی که در قدرت هستند صورت می‌گیرد. طرف دیگر طرف عرضه یا همان سرمایه‌گذار است که با همان پورسانت، رشوه و ... عرضه کننده این فساد است. ما به جای آنکه به دنبال متقاضیان فساد برویم، به دنبال عرضه کنندگان می‌رویم و با آنها برخورد می‌کنیم؛ درست برعکس همه کشورها. به عبارت دیگر به جای آنکه با دزدان برخورد شود باید با داروغه‌ها برخورد شود و تا زمانی که دزدان دون‌پا محاکمه می‌شوند، فساد کماکان پابرجا خواهد بود.

اکبر بیاتی
کد N2331311