صدور آرای جدیدکمیته تعیین وضعیت؛

تیم فوتبال پیکان به پرداخت بدهی محکوم شد

تیم فوتبال پیکان

با توجه به شکایت سجاد مشکل پور از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت پول محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته تعیین بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت سجاد مشکل پور از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه داردسی در حق خواهان محکوم گردید.

* در پی شکایت بهمن کامل از باشگاه داماش گیلانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین خواهان موظف به پرداخت مبلغ ۶ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال قبل از اجرای رای است.

* براساس رای صادر شده در پرونده شکایت رسول رضایی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
کد N2328920