کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران,هوای تهران

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۱ قرار گرفته و هوای تهران برای همه افراد جامعه قابل قبول است.

خبرگزاری فارس: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران همه افراد جامعه قابل قبول است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعته گذشته بر روی عدد ۹۴ قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود.


تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک، ۲۱۲ روز هوای قابل قبول، ۶۹ روز هوای سالم و ۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشته این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران ۱۸ روز هوای پاک، ۲۳۹ روز هوای قابل قبول و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.


بیشترین دما برای روز جاری ۴ درجه و کمترین دما منفی ۲ درجه سانتی‌گراد پیش بینی شده است.
کد N2327102