آفتاب

شايعه فوت"روح الله زم"

 شايعه فوت"روح الله زم"

در پي انتشار شايعه فوت"روح الله زم" درحين بازجويي و حسب پرسشهاي مكرر از اينجانب، با استعلام به عمل آمده از مسئول ذيربط پرونده وي در سازمان اطلاعات سپاه، صحت و سلامت وي تاييد گرديد..

بسم الله الرحمن الرحيم
درپي انتشار شايعه فوت"روح الله زم" درحين بازجويي، خبرنگار ما با حجت الاسلام زم گفتگوي تلفني انجام داد:
حسب نگراني خانواده و پرسشهاي مكرري كه ازاينجانب ميشد، با بررسي و پيگيري از مسئول ذيربط پرونده وي در سازمان اطلاعات سپاه، صحت وسلامت وي تاييد گرديده است. بنظرمي رسد ضربات كارآمد و جانفرساي الهي ناشي از"يوم الله حضور" شكوهمند ملتهاي شريف ايران وعراق و شهروندان جغرافياي منطقه مقاومت درتشييع پيكر و نكوداشت راه و ياد فرماندهان جبهه مقاومت؛ شهيدان "قاسم سليماني و ابومهدي المهندس"، و پيروزي شكوهمند برآمده از "يوم الله موشكي"، دسته رسانه اي بيگانگان ماموريت دارند براي خنثي سازي شكستهاي اربابان خود، تا مي توانند به برجسته سازي مسائل فرعي مبادرت نموده و در صورت كم آوردن! نسبت به دروغ سازي و شايعه پردازي براي انحراف اذهان عمومي و تلخ كردن ذائقه هاي شيرين گشته از پيروزي جبهه مقاومت انقلاب اسلامي، اقدام كنند و شايعه فوت روح الله درحين مراحل بازجويي توسط بيگانگان را بايد يكي ازاين مصداقها دانست!


خبرنگار: محمد پیروزرام
کد N2321952

وبگردی