یک عضو احقا خبر داد:

درخواست همکاری دادستانی کرمانشاه با انجمن قربانیان اسیدپاشی

قربانیان اسیدپاشی,اسیدپاشی

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از اعضای احقا دعوت کرد.

پیام نو: یک عضو انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی گفت: در آبان ماه سال جاری آقای محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه و آقای پاشایی از اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی(احقا) دعوت کردند؛ از انجمن خواستند که به قربانیان اسیدپاشی این شهر کمک کنیم.


محسن مرتضوی در گفتگو با  «پیام نو» تاکید کرد : در جلسه ای که مقامات رسمی قوه قضائیه میزبان انجمن بودند، جمعی از مددکارها،پزشک ها و وکلا هم حضور داشتند تا به صورت داوطلبانه به انجمن کمک کنند.


مرتضوی با اشاره به اینکه این جلسه دو دستاورد اساسی برای احقا داشته است ، اظهار کرد: یکی از این دستاوردها این بود که در این جلسه با هفت نفر از قربانیان آشنا شدیم برای آنها برنامه ریزی کردیم که کمک های مشاوره ای روانی داشته باشند و تعدادی از آنها را به طور رایگان در بیمارستان های تهران جراحی کنیم.


این قربانی اسیدپاشی ادامه داد: دستاورد اساسی دیگر برای احقا این است که در این استان بتوانیم یک دفتر برای انجمن داشته باشیم تا فعالیت های متمرکزی به قربانیان ارائه دهیم البته هنوز دفتری به انجمن اختصاص ندادند اما امیدواریم بزودی با برگزاری جلسات بیشتر انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی بتواند در این استان یک دفتر مستقل داشته باشد تا فعالیت های چشمگیری برای قربانیان به ارمغان بیاورد.


محسن مرتضوی در پایان از مقامات رسمی دولتی و همچنین مقامات  قوه قضاییه خواست تا این انجمن را یاری کنند تا در کل کشور به قربانیان اسیدپاشی کمک های شایان توجهی نماید.


گلاره کلانتریکد N2321518