فریز کردن مغز برای حیات دوباره در آینده | ۷۰ نفر ثبت‌نام کردند

فریز کردن مغز

شرکتی در روسیه ادعا می‌کند با دریافت ۱۱ هزار پوند مغز افراد را منجمد می‌کند تا در آینده دوباره به حیات برگردند.

به گزارش همشهری آنلاین، مهر به نقل از دیلی میل نوشت: شرکت KrioRus در روسیه ادعا می‌کند پس از مرگ افراد مغزهایشان را فریز می‌کند تا در آینده دوباره به حیات برگردند.

تاکنون بیش از ۷۰ نفر برای استفاده از این فرایند ثبت‌نام کرده‌اند و برخی از آنها نیز خواستار فریز و نگهداری کل بدنشان شده‌اند.

مغز یا بدن افراد در مخزن بزرگی از نیتروژن مایع شناور می‌شود و سپس در یک سازه فلزی خارج از مسکو نگهداری خواهد شد.

این شرکت اعلام کرده است سرویس‌هایش بیش از ۱۱ هزار پوند هزینه دارد و به بازماندگان فرد درگذشته اطمینان می‌دهد در آینده می‌توانند با عزیز از دست رفته‌شان ملاقات کنند.

شرکت  KrioRus نخستین شرکت خارج از آمریکاست که چنین سرویسی ارائه می‌کند و برای فریز مغز ۱۱ هزار و برای فریز کل بدن ۲۸ هزار پوند هزینه دریافت می‌کند. این شرکت مغز یا بدن افراد را در دمای ۳۲۰.۸- درجه فارنهایت ذخیره می‌کند.  

اوگنی الکساندروف، مدیر آکادمی فرضیات غیرواقعی علمی روسیه، روش‌های مختلف فریز کردن جسد را فقط یک شیوه تجاری می‌داند که هیچ مبنای علمی ندارد. او در مصاحبه با یک روزنامه گفت: این یک تصور است که امیدوار باشیم افراد پس از مرگ زنده می‌شوند و تا ابد زنده می‌مانند.