فرشته طائرپور مطرح کرد:

در این ایام نیاز به همدلی،دانایی و تدبیر داریم

سقوط هواپیمای مسافربری, سقوط هواپیما, سقوط هواپیمای اوکراینی, بوئینگ 737, فرشته طائرپور

فرشته طائرپور تهیه کننده و فیلم‌نامه نویس در متنی نوشت: در این ایام نیاز به همدلی و  دانایی و تدبیر داریم.طائرپور در این متن که در پی فاجعه دردناک سقوط هواپیمای مسافربری اکراینی نوشت و در اختیار ایسنا گذاشت،آورده است: «"شریفی ها" چه حکایت‌های شیرین و تلخی در تاریخ نخبگی ایران رقم زده‌اند! یکی از یکی ماندنیتر و مثال زدنی‌تر.
تاکنون «شریفی» بودن، نشانه هوش سرشار بود و دانش و اعتبار...و از این پس باید بر آن افزود: «داغی ماندگار».
رواست که شهید شان بنامیم و درک کنیم که در میدان احتمال حمله دشمن، ناروا و بی سلاح، قصه پر غرور زندگیشان، نیمه تمام ماند و حتی خونشان بر خاک وطن پاشیده نشد و حتی پیکرشان در آغوش مادران منتظرشان آرام نگرفت و حتی تابوتشان بر دوش برادران و همکلاسی‌هایشان تشییع نشد.
کاروان زیبایشان به اوج آسمان ایران رسید، اما به مقصد نرسید و صاعقه‌ای شد تا قلب ملت ما را تا همیشه بسوزاند.
چگونه برای همه عزیزان پرواز اکراین، از دانشجویان دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر و تهران، تا سایر مسافرانی که هرکدام به امیدی کمر سفر بسته بودند، عزاداری کنیم که شایسته آنها و تسلای دل همه داغدیدگان باشد؟
غم حادثه و خشم از کتمان خبر، در وجود همه ما بیداد می‌کند و بیش از هرزمان دیگری دلمان می‌خواهد که یکدیگر را تسلی دهیم. دلمان می‌خواهد جایی در محوطه‌ای دانشگاهی، جمع شویم و با صدای بلند به مردم عزادار ایران، به همه داغداران پرواز اکراین و به نخبگان دلسوخته‌ای که همکلاسی هایشان را از دست داده اند، بگوییم: تسلیت!
بگوییم در این ایام که مدام داغ بر داغ می‌نهیم و حتی احتمال حمله دشمن هم از ما شهید می گیرد، نیاز به همدلی و  دانایی و تدبیر داریم... و اینها همه نزد شماست که آینده ایرانید.»
کد N2318082