آفتاب

ابعاد تلفات و خسارات سیلی محکم ایران به آمریکا

ابعاد تلفات و خسارات سیلی محکم ایران به آمریکا

با گذشت بیش از ۲۴ ساعت از سیلی محکم ایران به آمریکا حقایق به تدریج در حال روشن شدن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سناریو‌های مختلف امریکا و رسانه‌های غربی و صهیونیستی در کم اثر جلوه دادن ابعاد تلفات و خسارات حملات موشکی ایران به پیشرفته‌ترین و بزرگترین پایگاه نظامیان امریکا با گذشت بیش از ۲۴ ساعت واقعیت ماجرا را نشان میدهدکه این حمله دقیق و با قدرت انجام شده است و تلفات و خسارات سنگینی به امریکایی‌ها وارد شده است.  


کد N2317167

وبگردی