توصیه تکان‌دهنده و منتشرنشده سپهبد سلیمانی در جمع مدافعان حرم | فیلم

سرلشکر قاسم سلیمانی, سردار سلیمانی, شهادت سردار قاسم سلیمانی

توصیه تکان‌دهنده و منتشرنشده سپهبد سلیمانی در جمع مدافعان حرم: «نگاه کنید، اون همه زن و بچه، توی این همه گرگ منتظر شما هستند».

توصیه تکان‌دهنده و منتشرنشده سپهبد سلیمانی در جمع مدافعان حرم | فیلمتوصیه تکان‌دهنده و منتشرنشده سپهبد سلیمانی در جمع مدافعان حرم: «نگاه کنید، اون همه زن و بچه، توی این همه گرگ منتظر شما هستند».

کد N2317159