مراجعه خانواده ۷۰ نفر قربانی سقوط هواپیمای اوکراینی به پزشکی قانونی

سقوط هواپیمای مسافربری, سقوط هواپیما, سقوط هواپیمای اوکراینی

تسنیم نوشت: مدیرکل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور از مراجعه خانواده ۷۰ نفر از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی به این سازمان تا شامگاه روز گذشته خبر داد.

احمد نائیجی  با بیان اینکه تا آخر وقت روز گذشته (شامگاه ۱۸ دی)، خانواده ۷۰ نفر از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، اظهار کرد: روند این مراجعات از صبح امروز نیز آغاز شده و کار نمونه‌گیری در حال انجام است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: انجام نمونه‌گیری هم از پیکرها و هم از قطعات اجساد صورت می‌گیرد و از طرفی، نمونه‌گیری از بستگان قربانیان نیز اخذ خواهد شد.

وی افزود: البته اولویت نمونه‌گیری از خانواده‌های قربانیان، ابتدا با پدر و مادر ( هردو)، در درجه بعدی با پدربزرگ و مادربزرگ (هردو یا هریک که در قید حیات هستند) است و در صورت رحلت تمام افراد فوق یا عدم دسترسی به آنها، نمونه از فرزندان به همراه همسر متوفی و در نهایت در صورت عدم دسترسی به تمام این افراد، سایر بستگان مانند برادر، خواهر و بستگان نزدیک اخذ می‌شود.

نائیجی خاطرنشان کرد: در نهایت با تطبیق نمونه‌های اخذشده، روند تعیین هویت قربانیان انجام شده و پس از شناسایی هویت، روال قانونی تحویل پیکرها انجام خواهد شد.
کد N2316993