برنامه بازی‌های والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا

رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا,برنامه بازی های تیم ملی والیبال ایران در انتخابی المپیک, تیم ملی والیبال ایران

رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا در چین، از فردا با حضور تیم ملی ایران و هفت تیم دیگر آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، پس از برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ در تهران که با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید، ۸ تیم برتر این رقابت‌ها توانستند جواز حضور در مسابقات انتخابی المپیک قاره آسیا که از فردا (سه‌شنبه) ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد را کسب کنند. 

این مسابقات با حضور ۸ تیم ایران، استرالیا، چین، کره‌جنوبی، چین تایپه، قراقستان، قطر و هند در دو گروه چهار تیمی، به میزبانی شهر جیانگمن کشور چین برگزار می‌شود و تنها تیم قهرمان جواز حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را کسب خواهد کرد.

البته تیم ملی والیبال ژاپن نیز به دلیل میزبان بودن این کشور، در المپیک پیش رو حضور دارد تا به این ترتیب آسیا با دو نماینده در المپیک ۲۰۲۰ حاضر شود.

برنامه بازی‌ها در این تورنمنت ۵ روزه به شرح زیر است: 

بازی‌های روز اول
گروهتیمنتیجهنتیجهتیمروزساعت
Bقطر......هندسه‌شنبه ۱۷ دی۵:۳۰
Bاسترالیا......کره‌جنوبیسه‌شنبه ۱۷ دی۹:۰۰
Aایران......چین‌تایپهسه‌شنبه ۱۷ دی۱۱:۳۰
Aچین......قزاقستانسه‌شنبه ۱۷ دی۱۵:۳۰

بازی‌های روز دوم
گروهتیمنتیجهنتیجهتیمروزساعت
Bاسترالیا......قطرچهارشنبه ۱۸ دی۵:۳۰
Bکره‌جنوبی......هندچهارشنبه ۱۸ دی۹:۰۰
Aچین‌تایپه......قزاقستانچهارشنبه ۱۸ دی۱۱:۳۰
Aایران......قزاقستانچهارشنبه ۱۸ دی۱۵:۳۰

بازی‌های روز سوم
گروهتیمنتیجهنتیجهتیمروزساعت
Bهند......استرالیاپنج‌شنبه ۱۹ دی ۵:۳۰
Bقطر......کره‌جنوبیپنج‌شنبه ۱۹ دی ۹:۰۰
Aچین‌تایپه......قزاقستانپنج‌شنبه ۱۹ دی ۱۱:۳۰
Aایران......چینپنج‌شنبه ۱۹ دی ۱۵:۳۰

بازی‌های روز چهارم (نیمه‌نهایی)
تیمنتیجهنتیجهتیمروزساعت
بازی اولاول گروه B......دوم گروه Aشنبه ۲۱ دی۱۱:۳۰
بازی دوماول گروه A......دوم گروه Bشنبه ۲۱ دی۱۵:۳۰

بازی روز پنجم (فینال)
تیمنتیجهنتیجهتیمروزساعت
فینالبرنده بازی اول نیمه‌نهایی......برنده بازی دوم نیمه‌نهایییک‌شنبه ۲۲ دی۱۵:۳۰
رده بندینداردجدول گروه‌های A و B این مسابقات به شرح زیر است: 

جدول گروه A
رتبهتیمبازیامتیازبردباخت
۱ایران............
۲چین‌تایپه ............
۳چین (میزبان)............
۴قزاقستان............


جدول گروه B
رتبهتیمبازیامتیازبردباخت
۱استرالیا............
۲کره‌جنوبی............
۳هند............
۴قطر............


کد N2314633