در آذر ۹۸؛

ایران بیش از ۱۰۷۵ بار لرزید

زلزله

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۰۷۵ زمین‌لرزه را ثبت کردند.

به گزارش ایسنا، این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در آذر ۱۳۹۸ تعداد ۹ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آنها در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۸ با بزرگی ۴.۹ حوالی ایذه واقع در استان خوزستان رخ داده‌است.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، از لحاظ آماری ۱۰۰۸ زمین‌لرزه دارای بزرگای کوچک‌تر از ۳، تعداد ۵۷ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۳و۴ و تعداد ۹ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ بوده است.
کد N2309738