شاهکار جدید تلویزیون در سانسور عادل فردوسی پور

سریال پژمان, سانسور عادل فردوسی پور, عادل فردوسی پور , برنامه نود, نود

این روزها شبکه سه در حال بازبخش سریال پژمان است. در یکی از سکانس ها از برنامه 90 اسم برده می شود که در این سری بازبخش این سکانس وجود ندارد و مسئولان شبکه سه نام برنامه 90 را از آن سکانس حذف کرده اند.

شاهکار جدید تلویزیون در سانسور عادل فردوسی پوراین روزها شبکه سه در حال بازبخش سریال پژمان است. در یکی از سکانس ها از برنامه 90 اسم برده می شود که در این سری بازبخش این سکانس وجود ندارد و مسئولان شبکه سه نام برنامه 90 را از آن سکانس حذف کرده اند.
کد N2306742