زوایای پیدا و پنهان اغتشاش‌های ۴۸ ساعته آبان

بهروز نعمتی ,سهمیه بندی بنزین,بنزین,قیمت بنزین,افزایش قیمت بنزین,اعتراض مردمی به گرانی بنزین, اغتشاشات, اعتراضات مردمی,اغتشاش‌های آبان

یکی از زوایای اغتشاش‌های ۴۸ ساعته آبان، مربوط به افرادی است که در کفِ میدان اقدام به تخریب و آتش زدن می‌کردند؛ این افراد چه کسانی بودند؟ آیا سازماندهی شده بودند؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یکی از زوایای اغتشاش‌های ۴۸ ساعته آبان، مربوط به افرادی است که در کف میدان اقدام به تخریب و آتش زدن می‌کردند. این افراد چه کسانی بودند؟ آیا سازماندهی شده بودند؟ اگر سازماندهی شده، بودند، سرشبکه‌های آن‌ها چه کسانی بودند؟ آیا این سرشبکه‌ها هم در کفِ خیابان بودند یا در جایی دیگر؟ برای پاسخ به این سوالات امشب صحبت‌های چند نفر را که مستقیما در تخریب‌ها نقش داشتند می‌شنویم تا با شخصیت این افراد آشنا شویم.

زوایای پیدا و پنهان اغتشاش‌های ۴۸ ساعته آبانیکی از زوایای اغتشاش‌های ۴۸ ساعته آبان، مربوط به افرادی است که در کفِ میدان اقدام به تخریب و آتش زدن می‌کردند؛ این افراد چه کسانی بودند؟ آیا سازماندهی شده بودند؟
کد N2306557