آفتاب

لزوم بهره گیری از سامانه هشدار سریع زلزله در مترو

لزوم بهره گیری از سامانه هشدار سریع زلزله در مترو

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر بهره گیری از دستاوردهای هوشمند سازی در مجموعه برنامه‌های مدیریت بحران بر ضرورت پیش بینی سامانه هشدار سریع زلزله در فضاهای زیر سحطی و مترو تاکید کرد.به گزارش ایسنا، رضا کرمی محمدی در هفتمین نشست «کمیته عملیاتی واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی» که با حضور رئیس کمیته ایمنی و بحران شورای شهر تهران و سایر اعضای این کمیته در محل سالن جلسات شورای شهر تهران برگزار شد ، تصریح کرد: برای پیشگیری و کاهش خطرپذیری، مقوله هوشمند سازی با هدف بالابردن ایمنی مترو در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران ضروری و با اهمیت است.

کرمی محمدی با بیان اینکه فعالیت‌های وسیعی در خطوط 6 و 7 مترو انجام گرفته است، افزود: با توجه به مخاطره زلزله تهران و ضرورت افزایش آمادگی، پیش بینی و بکارگیری سامانه هشدار سریع زلزله در فضاهای زیر سطحی به خصوص در مترو می تواند موثر باشد.
کد N2302555

وبگردی