با تدوام آلودگی هوا؛

جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران عصر امروز تشکیل می‌شود

آلودگی هوا,آلودگی هوای تهران,جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا

کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران به ریاست معاون استاندار تهران عصر امروز تشکیل جلسه خواهد شد.به گزارش ایسنا، با تداوم وضعیت آلودگی هوای تهران، کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ساعت 16 به ریاست معاون استاندار تهران تشکیل جلسه خواهد داد.

این جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا با حضور تقی زاده معاون عمرانی استانداری تهران در ساختمان استانداری تهران برگزار خواهد شد.
کد N2300187