آفتاب

مهدی محمودیان بازداشت شد

مهدی محمودیان بازداشت شد

فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه ۷۷ نفر٬ بازداشت شد.به گزارش ایلنا، مهدی محمودیان٬ فعال سیاسی و از افرادی که امضای بیانیه ۷۷ نفره به او نسبت داده شده است امروز بازداشت شد.

محمودیان که امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود به دلیل پایان ساعت اداری قادر به تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی نشد.
کد N2298303

وبگردی