آفتاب
مطالعات محققان چینی نشان می دهد؛

کاهش عوارض پرتودرمانی در بیماران سرطانی با طب سوزنی

کاهش عوارض پرتودرمانی در بیماران سرطانی با طب سوزنی

مطالعه نشان می دهد طب سوزنی می تواند خشکی دهان ناشی از پرتودرمانی را در بیماران سرطانی کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه تکزاس و دانشگاه فودان چین نشان می دهد طب سوزنی می تواند به کاهش خشکی دهان ناشی از پرتودرمانی در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن کمک کند.

در این مطالعه، محققان ۳۳۹ بیمار مبتلا به سرطان های سر و گردن را که تحت پرتودرمانی بودند بررسی کردند.

بیماران به سه گروه تقسیم شدند: یک گروه تحت طب سوزنی واقعی قرار گرفتند، گروه دیگر تحت طب سوزنی ساختگی قرار گرفتند و گروه سوم هیچ نوع طب سوزنی دریافت نکردند.

بیماران هر دو گروه طب سوزنی واقعی و ساختگی، سه روز در هفته و همزمان با روزهای پرتودرمانی، طب سوزنی دریافت می کردند که در مجموع ۶ تا ۷ هفته بطول انجامید.

به گفته محققان، یک سال بعد از اتمام پرتودرمانی، وقوع خشکی دهان در گروه طب سوزنی واقعی ۳۵ درصد، گروه طب سوزنی ساختگی ۴۸ درصد و در گروه کنترل ۵۵ درصد بود.

این مطالعه نشان می دهد که می توان از طب سوزنی به عنوان راهکاری برای پیشگیری و درمان خشکی دهان استفاده کرد و محققان استفاده از طب سوزنی در بخش آنکولوژی را توصیه می کنند.
کد N2298127

وبگردی