تصویر و جمله‌ای معنادار درباره مذاکره با آمریکا در سایت رهبری

مذاکره با آمریکا, سایت رهبری

پوستر معناداری از بیانات رهبر انقلاب درباره نتیجه عمل ترغیب‌کنندگان به مذاکره با آمریکا در سایت رهبری منتشر شده است.


کد N2297758