آفتاب
با کارایی بیشتر و حافظ محیط زیست؛

تولید مایع ضد یخ با پوست انگور توسط محقق ایرانی

تولید مایع ضد یخ با پوست انگور توسط محقق ایرانی

معمولا از سدیم کلراید برای یخ زدایی و برف زدایی از بزرگراه ها استفاده می شود، اما ناسازگاری این ماده با محیط زیست یک محقق ایرانی را به فکر استفاده از روشی جایگزین انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سدیم کلراید موجب تخریب سطح آسفالت و نیز بخش های فلزی خودروها می شود. از همین رو مهدی هنرور نظری دانشجوی دانشگاه ایالتی واشنگتن تحت سرپرستی استاد راهنمای خود شیانمینگ شی موفق به تولید ضدیخ طبیعی و سازگار با محیط زیست شده که ماده اصلی آن پوست انگور و دیگر مواد دورریز این میوه است.

تولید این ضدیخ مبتنی بر استفاده از برخی مواد موجود در انگور مانند فسفات، آمیدها و اسیدهای آمینه است که برف را هم به راحتی آب می کند.

آزمایش ضدیخ تولید شده بدین شیوه در آزمایشگاه نشان داد کاربرد روش مذکور باعث می شود برف و یخ سریع تر از زمانی که سدیم کلراید مورد استفاده قرار می گیرد، آب شود.

از سوی دیگر ضدیخ جدید دوستدار محیط زیست بوده و باعث می شود آسیب بسیار کمتری به آسفالت و خودروها وارد شود.

به گفته مهدی هنرور در آینده می توان از دیگر ضایعات کشاورزی مانند برگ چغندر، پسماند سیب، برگ برخی انواع گل و غیره برای تولید مواد ضدیخ استفاده کرد. هزینه این کار بسیار پایین و سازگاری این ترکیبات با محیط زیست بسیار زیاد است.
کد N2295079

وبگردی