آفتاب

۷ شاخصی که باعث می‌شود از دریافت سبد حمایتی حذف شوید

۷ شاخصی که باعث می‌شود از دریافت سبد حمایتی حذف شوید

جدول زیر هفت شاخصی که باعث می‌شود از دریافت سبد حمایتی حذف شوید را نشان می‌دهد.

همشهری آنلاین:


کد N2291558

وبگردی