جشن بزرگ هواداران الهلال بعد از قهرمانی آسیا(فیلم)

لیگ قهرمانان آسیا

هواداران تیم الهلال عربستان با جام قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا جشن مفصل برگزار کردند.

جشن بزرگ هواداران الهلال بعد از قهرمانی آسیا(فیلم) هواداران تیم الهلال عربستان با جام قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا جشن مفصل برگزار کردند.

کد N2290538