نقش حاشیه نشین ها در اعتراضات اخیر/ اعتراضات در اتاق‌های فکر بررسی شود

سهمیه بندی بنزین, تجمعات اعتراضی,اعتراضات مردمی به گرانی قیمت بنزین,

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مصطفی ازکیاجامعه شناس نوشت:با نگاهی عمیق و توجه درست به اتفاقات روی داده در چند روز اخیرمتوجه می‌شویم که بیشتر شرکت‌کنندگان در این شلوغی‌ها را اقشار فرودست جامعه یعنی دهک‌های کم درآمد جامعه تشکیل می‌دادند. این گروه ها بیشتر در شهرک‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کنند.

البته نمی‌توان گفت که از میان طبقه متوسط کسی در این اعتراضات شرکت نداشت چراکه این گروه نیز به روشی دیگر به مطالبه گری برخاستند.
اما آنچه مسلم است، این است که تعداد آنها در برابر توده‌های جمعیت فرودست جامعه بسیار کم بود. بنابراین می‌توان گفت این اتفاقات در ابتدا به‌دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی کلید خورد و به هیچ وجه مسائل سیاسی در آن دخیل نبود.
حقیقت این است هنگامی که به ادعای مراجع معتبر دولتی 60 میلیون نفر نیازمند دریافت کمک‌های معیشتی در جامعه وجود دارند و باید به آنها یارانه پرداخت شود یعنی 60 میلیون نفر جزو افرادی در جامعه هستند که در تأمین مخارج زندگی خود دچار مشکل شده‌اند. از این‌رو یک تصمیم ضربتی و بدون اینکه زمینه‌سازی برای افزایش قیمت آماده شود باعث شد تا اعتراض وحتی برخوردهای خشن و هیجانی نیز اتفاق بیفتد در حالی که ما در سال‌های گذشته هم با افزایش قیمت‌هایی مواجه بودیم اما چنین مشکلاتی را تجربه نکردیم.
اگر این بارهم تغییر قیمت بنزین با زمینه سازی‌های مناسب، آماده کردن مردم و اینکه به آنها اطمینان داده می‌شد که دچار مشکلات اقتصادی نخواهند شد به‌طور قطع طبقات متوسط و فرودست جامعه کمتر واکنش منفی نشان می‌دادند و تا این حد فضای عمومی کشوربه سمت بحران‌های اجتماعی نمی‌رفت از این‌رو دولت باید زمینه‌هایی را فراهم کند که اعتراضات را بشنود و در اتاق‌های فکر بررسی کند تا بتواند ضمن یافتن راهکار مناسب برای پیشگیری از بروز چنین وقایعی، مانع از بین رفتن اعتماد مردم شود.
در این زمینه باید سایر نهادها و ارگان‌ها هم به کمک دولت بشتابند. مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهایی است که با داشتن سه پژوهشگاه می‌تواند به کمک دولت بشتابد. در حقیقت این نهاد می‌تواند با تشکیل کمیته‌های مستقل علمی و نه سیاسی متشکل از افراد بی‌طرف با بررسی شرایط به کالبدشکافی اتفاقات اخیر بپردازد و دولت را در چاره اندیشی یاری کند.‌
کد N2287940