آفتاب

برف پاییزی در تهران

برف پاییزی در تهران

از نخستین ساعات صبح شنبه، ۲۵ آبان، تهران شاهد بارش برف پائیزی بود. این نخستین برف امسال است که ساکنان پایتخت تجربه می‌کنند.

ایسنا

برنا قاسمی
کد N2283390

وبگردی