آفتاب
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

نقش استراتژیک دارو در نظام سلامت / اهمیت ریکال دارویی

نقش استراتژیک دارو در نظام سلامت / اهمیت ریکال دارویی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: دارو، نقش بسیار مهم و استراتژیکی در نظام سلامت کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زالی، در پیامی به دومین کنگره فارماکواپیدمیولوژی، افزود: این کنگره در تلاش است تا با مشارکت تمام ذی نفعان و ذی ربطان برای ایجاد یک حرکت همگرایانه، بین متخصصان این رشته ها ارتباط ایجاد کند. از طرفی بازتاب برنامه های کنگره نیز می تواند مخاطبان متفاوتی را پوشش دهد.

زالی با اشاره به انتخاب هوشمندانه محوریت کنگره، گفت: موضوع بیماری های غیر واگیر، مسئله مبتلابه فعلی نظام سلامت جهانی از جمله ایران است. در سال های اخیر، به دنبال تغییر سیمای بیماری های غیرواگیر، برنامه های وزارت بهداشت و حوزه سلامت کشور نیز تغییر کرده و نیازمند بازنگری در استراتژی های متفاوت و مداخلاتی شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی دیگر از موضوعات مهم در عرصه سلامت کشور را استفاده بهینه از دارو دانست و گفت: دارو نقش بسیار مهم و استراتژیکی در نظام سلامت ما بازی می کند و داروسازان همواره یکی از فعال ترین کنشگران این موضوع خطیر عرصه سلامت کشور هستند.

وی عنوان کرد: امروزه به دلیل اهمیت مصرف بهینه از دارو، افزایش کارایی، کاهش عوارض جانبی آنها و استفاده مناسب از اشکال مختلف دارویی، دانش فارماکواپیدمیولوژی نقش سترگی را بازی می کند  به طوری که در سال های اخیر بیش از هر زمانی نیازمند گسترش این دانش هستیم.

زالی در خصوص اهداف علم فارماکواپیدمیولوژی، اظهار کرد: بررسی عوارض جانبی و میزان اثربخشی داروها، تولید بهینه در کارخانجات دارویی، توزیع مناسب دارو و اینکه چگونه در آخرین ایستگاه مصرفی خود می توانند به شکل موثر واقع شوند، از اهداف علم فارماکواپیدمیولوژی است.

به گفته وی، نوسانات ارزی، گران بودن داروها و ماهیت استراتژیک آنها موجب می شود این علم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زالی افزود: در شرایط فعلی باید از ظرفیت های پیشنهادی در مجمع مقالات ارزنده ای که در کنگره فارماکواپیدمیولوژی حاصل می شود، بهره کافی را جست.

وی در ادامه ریکال دارویی را به عنوان ابزاری مهم در تضمین امنیت بخشی دارویی در سطح جامعه اعلام کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در فارماکواپیدمیولوژی می تواند در این مهم به ما یاری رساند.
کد N2282900

وبگردی