آفتاب

پمپ‌بنزین‌های تهران درشب «سهمیه‌بندی»

پمپ‌بنزین‌های تهران درشب «سهمیه‌بندی»

براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از ساعت صفر بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ سهمیه بندی بنزين همه وسايل نقليه بنزين سوز، برای قيمت بنزين معمولی سهميه ای هر ليتر ۱۵۰۰ تومان،قيمت بنزين معمولی غير سهميه ای هر ليتر ۳۰۰۰ تومان و قيمت بنزين سوپر هر ليتر ۳۵۰۰ تومان اعلام شد.

فارس

عکس: ریاضی|خلیلی|مه آبادی
کد N2282591

وبگردی