آفتاب

مصاحبه با سید امیر عباس افشار امین

مصاحبه با سید امیر عباس افشار امین

بیانیه گام دوم انقلاب که توسط حضرت آقا صادر شد مبنای نگاه و عمل ما در گام دوم انقلاب است.

سوال اول - جناب آقای افشار امین بعنوان اولین سوال و مقدمه ای برای ورود به گفتگویی صریح، خودتان را معرفی کنید و بفرمایید مجلسی که مد نظر شماست چه ویژگی و مختصاتی دارد؟

به نام خدا. سید امیر عباس افشار امین هستم. سی و هفت سال سن دارم و درحال حاضر دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی هستم. سابقه مطالعاتیم عمدتا اجتماع بوده و در زمینه انتخابات  و بازاریابی سیاسی نیز، تلاش و سابقه ایی نسبتا طولانی دارم. ببینید بیانیه گام دوم انقلاب که توسط حضرت آقا صادر شد مبنای نگاه و عمل ما در گام دوم انقلاب است. در جای جای این بیانیه شما ملاحظه می کنید که معظم له  مسیر طی شده در این چهل سال و همچنین آینده را فراتر از جناح بازی های مرسوم ترسیم و تحلیل کردند. بواقع این بیانیه هم پدرانه است ،هم کارشناسانه و هم مبتنی بر آرمان های ناب انقلاب. لذا اساسا اگر شما و هر کس دیگری بتواند چنین نگاه جامعی به این چهل سال داشته باشد متوجه میشود که یکی از آفتهای کشور همین نگاههای حزبی و جناحیست. نمیگویم حزب بد است. حزب هم کارکردهای خودش را دارد. اما به شرطی که احزاب در کشور، فعالیت حزبی واقعی و برای افزایش آگاهی عموم تلاش داشته باشند. نه اینکه صرفا قبل از انتخابات دفاترشان را باز می کنند و عده ایی که چند ده سال از اعضای اصلی حزب هستند دور هم می نشینند و برای کسب قدرت نقشه می ریزند و در این راه هیچ خط قرمز و مبانی اخلاقی یا دینی را هم رعایت نمی کنند. متاسفانه شاهد بودیم روحیه و تفکر انقلابی در میان مسئولین به حاشیه رفته  و در عوض تعصبات حزبی و قبیله ای پر رنگ شده.لذا فکر میکنم راه علاج عبور از چالشها بازگشت به تفکر انقلابی و تکیه بر گفتمان جامع انقلاب اسلامی است که پیاده کردن آن منوط است به اینکه بیانیه حضرت آقا را نقشه راه قرار بدهیم.


سوال دوم - مجلس امروز را چگونه می بینید؟

بر همگان وضعیت رخوت و محافظه کاری و انفعال مجلس مشخص است. در کنار این عدم انجام وظیفه نظارتی مجلس هم از نکات مهمی است که اهمیت ویژه دارد، را اضافه کنید. نمایندگانی که امروز در قوه قضاییه دارای پرونده شدند. پس با مجلس غیرکارامدی که گرفتار فساد درونی شده مواجه هستیم. البته این فساد را نمیگویم کم است یا زیاد. چرا که کم هم باشد، برای محلس زیاد است. قطعا سلامت نمایندگان دلسوز راهم زیر سوال نمیبرم و قدردان آنها هم هستم. منتها خروجی مجلس امروز همین وضعیت است. بررسی آماری مجلس نشان میدهد، بیشتر نمایندگان شغل دولتی داشتند. بیشتر نمایندگان حزبی هستند. میانگین سنی مجلس هم جوان نیست. همین نکات نشان می دهد، نمایندگان ملت، از تمامی اقشار و طبقات نیستند. مستقلین کم هستند. و درگیریهای مجلس هم بیشتر بخاطر دغدغه حزبی است تا دغدغه مردم.نمایندگان مجلس به حافظ منافع حزبشان تبدیل شده و هدفشان حفظ و استمرار قدرت و نفوذی است که برکت صندلی نمایندگی بدست آورده اند.


سوال سوم - اینطور برداشت میکنم که شما رویکردتان را برخاسته از بیانیه گام دوم می دانید.البته آقای افشار امین! کم نیستند مسئولانی که روز و شب چنین ادعایی نکنند چه بسا خلاف آن هم عمل کنند......!!

اتفاقا این موضوعی است که مردم بخوبی میدانند.بنظر من روح حاکم بر این بیانیه  تحقق(( عمل و عینیت )) است.ما کم نداشتیم و نداریم مسئولانی که از دغدغه های امام راحل و انقلاب دم می زنند ولی در عمل عکس امام رفتار میکنند.در گفتمان انقلابی ما دعوای اصلاح طلب و اصولگرا نداریم ولی خطوط قرمز روشنی داریم که قاطعانه برایش میجنگیم. قانون اساسی خط قرمز ماست.عمل به منویات مقام معظم رهبری خط قرمز ماست. باید با نوکیسه های رانتیر جنگیید. نباید در مبارزه با فساد استثنا قائل شد. این حرف شعار نیست. کافی بود مجلس نقش نظارتی خود را درست انجام میداد. کافی بود بدون ملاحظات حزبی، گزارشات نظارتی خود را به دستگاه قضایی کشور می داد. بهتر بود عملمرد مدیران دولتی را چنان رصد میکرد و گزارش میداد تا هم صداقت خودشان را اثبات کنند و هم موجب فشار افکار عمومی به مدیری که وظیفه خود را انجام نداده میشدند. پس مبارزه با فساد از نظر من ابتدا تقویت نقش نظارتی است و دوم تصویب قوانینی است که ضد انحصار و رانت باشد. استمرار جنگ فقر و غنا و ریشه کنی رانت و ثروتهای بادآورده از  اصول بنیادین گفتمان ناب انقلاب است. این گفتمان طبقه ثروتمند نوکیسه را بر نمیتابد.طبقه ای که به جای تولید و کارآفرینی و تکیه بر نخبگی علمی صرفا به پشتوانه رانت، خود را برتر از مردم و صاحب کشور میداند.البته بین این طبقه با قشری که ثروت خود را  از طریق تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور بدست آورده تفکیک قائل میشویم و حتما گروه دوم باید تقویت شود. اما لازمه اش مجلسی است که نمایندگانش نظارت را برای مبارزه با فساد و نه گرو کشیدن برای اعمال فشار به وزیر برای منافع خود بکار برند و نه نمایندگانی که با بازتولید رانت باعث شوند نخبگان علمی و صنعتی کشور معطل بمانند.

سوال چهارم - آقای افشار امین فکر کمی غلو نمیکنید؟قطعا تولید رانت فقط از جانب نمایندگان مجلس نیست و این مشکل در قوای دیگر هم هست و تغییر نمایندگان کافی بنظر نمی رسد

عرض کردم مجلس یک وظیفه تقنینی دارد و یک وظیفه نظارتی.اگر ظرفیت نظارتی مجلس به فعل تبدیل شود بالتبع شاهد جلوگیری از بخش عظیمی از مفاسد خواهیم بود اما منوط است به شاکله ی مجلس.شاکلیه ای برخاسته از گفتمان انقلاب و در تراز اهداف گام دوم انقلاب.باید حلقه ها ی مدیریتی را باز کنیم تا جوانان مومن و انقلابی وارد عرصه شوند.حقیقت این است  ما با نسلی از مدیران و مسئولانی رو به رو هستیم که در مرور زمان یا فرسوده شده اند یا اگر عدالت خواهی می کنند، منفعت گرایانه عدالت خواهی میکنند.شاخصه ها و مصادیق این مدل مسئولین کم نیست.اساسا برای مردم،برای نقش مردم،برای بیت المالی که برای مردم است ارزشی قائل نیستند.آزادی و حقوق مردم تا جایی برایشان اهمیت دارد که سبد رایشان به خطر نیافتد.حقوق مردم تا جایی برایشان مهم است که رانت هاب نجومی شان به خطر نیافتد.....البته نباید از آن دسته از نمایندگانی که انصافا صادقانه در تلاشند گذشت و آنها را نادیده گرفت. من به دنبال سیاه نمایی نیستم. اما این مجلس خاکستری ، در تراز واقعی انقلاب نیست و در اندازه لیاقت و شایستگی ملت ایران هم نیست

سوال پنجم- در چند بخش از فهم مشترک بین مردم به لزوم تغییر گفتمان و نه تغییر جناحها اشاره کردید. فکر میکنید این فهم مشترک چگونه بوجود آمده؟

صرفنظر از اینکه مردم سلائق سیاسی مختلفی دارند و جامعه ای متکثر داریم لکن گفتمان انقلاب اسلامی  الگویی فراگیر و نهادینه شده در بین آحاد جامعه است.دلیل واضحی هم دارد.این گفتمان از تاریخ و هویت مردم ما برخاسته. .شاید در مقطعی گفتمانی دیگر بیاید و بر امور حاکم شود اما قطعا پایدار نیست. بگذارید فراتر بروم. این گفتمان  با سرشت و فطرت تعالی خواه انسان عجین است.

سوال ششم -بگذارید صریحتر بپرسم. برای مجلس آتی چه برنامه مشخصی دارید؟

طبق قانون اساسی مجلس دو وظیفه دارد،تقنین و نظارت.مجلس باید بازگردد   به کارویژه اصلی خودش.مجلس در ادوار مختلف توانسته کارکرد قابل قبولی در بخش نظارت داشته باشد؟ آیا مجالس ما ناظر و دغدغه مند بودند؟!اگر مجلس نقش نظارتی خود را ایفا میکرد شاهد این حجم از فساد بودیم؟؟ متاسفانه باید بگویم مجالس ما نه تنها دغدغه نظارت و مبارزه با فساد را نداشته بلکه خود موجب بازتولید فساد هم شده اند. دیدید وقتی قوه قضائیه دو نماینده را به اتهام فساد دستگیر کرد سایر نمایندگان نه تنها عمل این دو نماینده را محکوم یا تقبیح نکردند بلکه به نماینده متخلف یک سمت نظارتی هم دادند! هیئت نظارت بر نمایندگان  کجاست؟؟! شما از نماینده ای که رانت می گیرد حقوق نجومی می گیرد و بقول خودش سهمش را از سفره انقلاب برداشته انتظار مبارزه با فساد دارید؟؟ بنظر شما نمایندگانی که میلیاردها تومان  خرج می کنند تا وارد مجلس  شوند قصد خدمت به مردم دارند یا تبدیل میشوند به حافظ منافع حامیانشان؟؟ حامیانی که یا سرمایه دار بودند و به لطف حمایتش از این نماینده بر سرمایه اش افزوده شده یا آن کسی که به برکت رانتی که از نماینده می گیرد یک شبه صاحب ثروت های باد آورده میشود.

شما از این نمایندگان انتظار تصویب قانون به نفع مردم را دارید؟ منشا ایجاد یک طبقه ثروتمند و نوکیسه در کشور همین مجالس وابسته به سرمایه داران است.مجالسی که نمایندگانش تولید و  بازتولید رانت دارند.بگذارید صریحتر بگویم شخصی که برای نماینده شدن میلیاردها خرج می کند تا وارد فلان لیست شود قطعا اگر انتخاب شود دغدغه ای جز جبران پول خرج کرده نخواهد داشت.دغدغه ای جز حفظ و استمرار قدرت نخواهد داشت.اگر واقعا قصد خدمت به مردم دارند چرا بخشی ار این همه پول را اختصاص نمی دهند برای کمک به بیمارانی که محتاج هزینه ویزیت و دارو هستند ؟؟!!!

چرا برخی نمایندگان به هر دری می زنند تا از شفافیت آرا جلوگیری کنند.مگر غیر از این است که وکیل  در برابر هر عملش  باید به موکل پاسخگو باشد؟ وکیل مردم تا زمانی که خود را ملزم به شفافیت و پاسخگویی به مردمی که انتخابش کرده اند نداند ما مجلسی در تراز انقلاب اسلامی نخواهیم داشت.

می بینیم دغدغه منتخب مردم شده است  خریداری اتومبیل نو و لب تاپ جدید!! از چنین نماینده ای نمیتوان انتظار خدمت داشت. البته بگذریم از اینکه همین نمایندگان در تصویب قوانین نیز غیر کارشناسی عمل میکنند.بجای رای کارشناسانه رای سیاسی و حزبی می دهند.

سوال هفتم-رای سیاسی! لطفا در موردش بیشتر توضیح دهید

رای سیاسی رای همان نمایندگان حزبی برای منافع حزب یا منافعی که از جریان سیاسی اشان به آنها تحمیل شده است. رایی که بازخوردش در زندگی عموم مردم و در منافع ملی در نظر گرفته نمی شود.یعنی این اهداف و الزامات جناحی و حزبی است که تعیین می کند چه طرحی تصویب شود یا نشود؟  چه طرحی رسانه ای شود یا نشود؟ چه طرحی و لایحه ای لازم است از دستور کار خارج شود یا در دستور کار قرار گیرد.اساسا مقاومت در برابر شفافیت آرا هم به همین دلیل است . یک توضیح تکمیلی هم بدهم. اینکه اگر حداقل احزاب ما به شکل واقعی به وظایف خود عمل می کردند، شرایط خیلی بهتر از وضع موجود بود. اما اکثریت احزاب ما بویی از وظایف اصلی حزبی هم نبرده اند .

سوال هشتم-چه برنامه ایی را پیشنهاد می کنید؟

اول از همه تاکید میکنم، مردم به سمت احزابی که حتی وظایف کادرسازی و حزبی و اطلاع رسانی خود را درست انجام نمی دهند نروند. فضای کشور به شدت سیاست زده شده و دلیلش همین افراطی شدن جناح بازیهاست. احزابی که رسانه به دست دارند و هزینه های چند ده میلیاردی در سال برای رسانه ها میکنند، آیا یکبار، آگاهی واقعی از موضوعات داده اند،؟ هردو جناح به نظر من امتحان پس داده اند. باید اول مجلسی انتخاب کنیم که اکثریت منتخبینش، شغل دولتی نداشته باشند تا کمتر درگیر روابط سیاسی و پنهان و فسادزا شوند. دوم نیاز داریم جوانان را برای مجلس برگزینیم. چراکه جوانان، محافظه کاری و رخوت را نسبت به کسانی که در سن بالا هستند، ندارند. مستقلین را انتخاب کنیم. کسانیکه برای مردم رای میدهند و نه دغدغه های حزبی. مستقلین چون رای از مردم دارند و قدرت انها وابسته به خزب نیست، صریحتر و بهتر پاسخگو خواهند بود.

اما مردم هم باید در انتخاب رویه بهتری برگزینند. چراکه نباید با شعارهای توخالی عده ایی جناحی، و استفاده از ابزارهای رسانه ایی، تحت تاثیر قرار گیرند و احساساتشان برانگیخته شود. بر اساس منطق، بررسی کنند ببینند، آیا وعده ها، به راستی واقعی است؟ آیا چنین ظرفیتی برای اجرا وجود دارد؟

از این رو برآن شدیم تا ائتلافی را با کمک اقشار مردمی و غیر دولتی در سطح ملی ایجاد کنیم تا غیرجناحی ها و مستقلین و جوانان و غیردولتی ها، منسجم پا به عرصه بگذارند تا مردم انتخاب کنند چقدر مجلس آینده میتواند پرنشاط، ناظر و پاسخگو باشد. به زودی سایت اینترنتی هم برای شنیدن صدای مردم و پاسخ به تک تک خواسته هایشان راه انداری میکنیم تا در صورت انتخاب شدن در مجلس و یا حتی در صورت عدم راه یابی به مجلس، ناظر بر وعده ها و رفتار منتخبین باشیم و این نظارت هم کاملا مردمی و سیستماتیک خواهد بود.


 علیرضا نیاکان
کد N2282316

وبگردی