بازدید سخنگوی دولت از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

کد N2281158