آفتاب

بازدید معاون اول رییس جمهوری از بناهای تاریخی شهر سمرقند

بازدید معاون اول رییس جمهوری از بناهای تاریخی شهر سمرقند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری شنبه ۱۱ آبان‌ماه در ادامه سفر به کشور ازبکستان در حاشیه هجدهمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای از بناهای تاریخی شهر سمرقند بازدید کرد.

ایسنا

عرفان خوشخو
کد N2275489

وبگردی