آفتاب

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی۳۰ مهر به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه و دیگر اعضای شورا در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

ایسنا

منا هوبه‌فکر
کد N2269407

وبگردی