آفتاب

وضعیت بورسی شرکتهای بیمه در نیمه نخست امسال+جزئیات

وضعیت بورسی شرکتهای بیمه در نیمه نخست امسال+جزئیات

در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۸ در بورس و فرابورس ایران قیمت سهام شرکت های بیمه با رشد همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، در نیمه نخست امسال بیشترین رشد قیمت سهام در بین شرکت های بورسی و فرابورسی بیمه ای مربوط به بیمه کوثر بوده است. این شرکت بیمه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۷۶۳ تومان رشد قیمت داشته است.

بعد از بیمه کوثر، بیمه دانا  با رشد قیمت ۳۶۸ تومان بیشترین رشد قیمتی را بین شرکت های بیمه داشته است. در سومین رتبه، شرکت بیمه دی جا دارد که با رشد قیمت ۲۸۸ تومانی توانست به قیمت هر سهم ۳۱۸ تومان برسد.

بیمه آسیا در این مدت ۲۸۷ تومان رشد قیمت داشت و به عنوان چهارمین شرکت بیمه بود که بیشترین رشد را در نیمه ابتدایی سال از آن خود کرد.

بعد از بیمه آسیا بیمه پاسارگاد با افزایش قیمت ۲۶۶ تومانی به عنوان پنجمین شرکت بیمه ای بود که رشد قیمت را تجربه کرد.

در رتبه های بعدی بیمه ما ( با رشد قیمت ۲۳۸ تومان)، بیمه ملت ( با رشد قیمت ۱۸۰ تومان)، بیمه البرز ( با رشد قیمت ۱۶۲ تومان)، بیمه پارسیان ( با رشد قیمت ۱۵۸ تومان)، بیمه اتکایی امین (با رشد قیمت ۱۴۷ تومان )، بیمه سامان (با رشد قیمت ۱۲۹ تومان) و بیمه نوین (با رشد قیمت ۱۲۱ تومان) قرار دارند.

البته در این تقسیم بندی فقط به قیمت سهام در آخرین روز معاملاتی سال گذشته و ۳۱ شهریور ماه سال جاری توجه شده است و موضوعاتی مانند تقسیم سود در مجامع عمومی، افزایش سرمایه و نظایر آن در این محاسبات دخیل نبوده است.

قیمت سهام شرکت های بیمه در آخرین روز معاملاتی شهریور ماه

سهام بیمه دانا در بازار دوم بورس معامله می شود. در حال حاضر ارزش بازار این شرکت به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. قیمت هر سهم بیمه دانا در آخرین روز معاملاتی سال گذشته ۲۱۶ تومان بود و این در حالی است که قیمت هر سهم این شرکت در انتهای شهریور ماه سال جاری به ۵۸۴ تومان رسید.

همچنین ارزش بازاری بیمه ملت که در تابلوی اول بورس داد و ستد می شود به ۱۵۵۱ میلیارد تومان رسیده و قیمت هر سهم آن در انتهای شهریور ماه  ۴۳۹ تومان رسید، اما در آخرین روز معاملاتی بورس تهران در سال گذشته هر سهم بیمه ملت ۲۵۹ تومان داد و ستد شد.

ارزش بازار بیمه البرز نیز که در تابلوی بازار اول بورس معامله می شود به نزدیک ۱۱۹۹ میلیارد تومان رسید. هر سهم بیمه البرز در آخرین روز شهریور ماه سال جاری ۲۸۲ تومان و در آخرین روز معاملاتی سال ۱۳۹۷، ۱۲۰ تومان معامله شد.

بیمه دی در بازار دوم فرابورس معامله می شود و ارزش بازار آن حدود ۶۱۰ میلیارد تومان  است، هر سهم آن در پایان شهریور و پایان سال گذشته به ترتیب ۳۱۸ و ۱۳۰ تومان بود.

بیمه آسیا دیگر بیمه ای است که سهامش در بازار اول بورس داد ستد می شود و ارزش بازار این بیمه به ۱۲۰۹ میلیارد تومان می رسد. هر سهم این شرکت در ۳۱ شهریور امسال ۴۵۷ تومان بود و این در حالی است که ارزش این سهم در آخرین روز معاملاتی سال گذشته به ۱۷۰ تومان رسید.

بیمه پارسیان نیز بازار اول بورس حضور دارد و ارزش بازار آن به ۱۱۰۲ میلیارد تومان بالغ می شود. هر سهم این شرکت در پایان شهریور ماه به ۳۰۳ تومان و در پایان اسفند ماه سال گذشته به ۱۴۵ تومان رسید.

بیمه اتکایی امین که بازار دوم فرابورس داد و ستد می شود به ارزش بازار ۱۰۴۳ میلیارد تومانی رسیده و هر سهمش در پایان شهریور ماه سال جاری و پایان اسفند ماه سال گذشته به ترتیب ۳۰۲ و ۱۵۵ تومان بود.

بیمه پاسارگاد در بازار اول فرابورس معامله می شود و ارزش بازار ۳۶۵۱ میلیارد تومانی دارد هر سهم این شرکت در پایان شهریور ۱۳۹۸ و پایان اسفند سال گذشته ۷۹۷ و ۵۳۱ تومان است.

بیمه ما در بازار دوم بورس داد و ستد می شود و ارزش بازار آن ۵۸۶ میلیارد تومان است؛ در عین حال هر سهم این شرکت در پایان شهریور ماه جاری و اسفند ماه سال گذشته ۴۲۸ و ۱۹۰ تومان بود.

بیمه سامان در بازار اول فرابورس و ارزش بازارش درحال حاضر ۷۶۵ میلیارد تومان است. هر سهم این شرکت در دو تاریخ یاد شده به ترتیب ۵۵۵ تومان و ۳۲۶ تومان بود.

بیمه نوین بازار دوم فرابورس است و ارزش بازارش به ۳۰۹ میلیارد تومان می رسد. هر سهم بیمه نوین در شهریور ماه سال جاری ۲۴۲ تومان و در ۲۱ اسفند ماه سال گذشته ۱۲۱ تومان بود.

سهام بیمه کوثر بازار دوم فرابورس معامله می شود و ارزش بازارش به ۲۵۸۵ میلیارد تومان  می رسد. هر سهم این شرکت در پایان شهریور ماه سال جاری ۱۰۸۲ تومان و در پایان اسفند ماه سال گذشته ۲۹۹ تومان معامله شد.

بیمه معلم بازار دوم فرابورس معامله می شود و ارزش بازارش به ۵۹۰ میلیارد تومان می رسد. هر سهم آن در ۳۱ شهریور گذشته ۴۱۰ تومان و در پایان اسفندماه گذشته ۳۱۲ تومان بود.

سهام بیمه میهن بازار دوم فرابورس ۱۸۴ داد و ستد می شود و قیمت هر سهمش در پایان شهریور ماه سال جاری ۱۸۴ تومان و در پایان اسفند ماه گذشته ۸۶ تومان بود.

بدین ترتیب قیمت سهام تمام شرکت های بیمه ای در شش ماه ابتدایی سال جاری با رشد مواجه بوده است.
کد N2269377

وبگردی