آفتاب
ماجرایی از بدعت‌گذاری و قانون‌شکنی برای حفظ صندلی

غائله‌ای که با وحدت اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران خنثی شد

غائله‌ای که با وحدت اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران خنثی شد

اگرچه تشکل‌ها در اقتصاد ایران دارای پیشینه و قدمت زیادی هستند، اما چند سالی است که بدنه اقتصاد کشور، به اهمیت و جایگاه تشکل‌های ایمان آورده و تقویت تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفته‌است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، پررنگ شدن جایگاه تشکل‌ها موجب شده تا برخی به طمع استفاده یا سوءاستفاده از این موقعیت، تلاش کنند تا در هیأت رئیسه اتحادیه‌های صنفی یا انجمن‌های اقتصادی حضور پیداکنند.
متأسفانه انجمن واردکنندگان برنج نیز از چنین گزندی در امان نمانده و در جریان انتخابی اشتباه سکان این انجمن جوان اما اثرگذار به دست افرادی افتاد که مورد وثوق و قبول اکثریت اعضاء نبودند و این شد آغاز غائله‌ای که در نهایت با وحدت و همدلی اعضاء خنثی شد.
دو نفر از اعضای هیأت رئیسه و البته یکی از اعضای علی‌البدل در همان ابتدای به احترام نظر اعضاء استعفای خود را اعلام کردند تا از بروز تفرقه و دو گانگی جلوگیری کنند، اما دیگر اعضای هیأت مدیره نه تنها نظر اعضاء را محترم ندانستند که با بی‌اعتنایی به مسؤلیت‌هایی که برعهده داشتند، اداره امور انجمن را نیز رها کرده و موجب متزلزل شدن جایگاه مشورتی انجمن در نهادها و سازمان‌های دولتی شدند.
اما این تازه آغاز ماجرا برای تضعیف انجمنی بود که در کمتر از 6 سال به رتبه‌ای رسیده‌بود که انجمن‌هایی با چند دهه سابقه موفق به قرار گرفتن در این جایگاه نشده‌اند.
پیرو منفعل شدن انجمن، قریب به اکثریت اعضاء درخواست برگزاری مجمع و تغییر هیأت مدیره را در اختیار بازرس انجمن قرار دادند، اما متأسفانه هیأت رئیسه که با استعفای 2 عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل نیاز به ترمیم یا تغییر داشت، به نظر اعضاء که پایه اصلی انجمن هستند بی‌اعتنایی کرده و تلاش کردند به هر وسیله‌ای مانع درخواست قانون اعضاء شوند.
اعضای معترض و بازرس برای حفظ حرمت و ممانعت از آسیب دیدن انجمن، از اتاق بازرگانی ایران به عنوان تشکل بالادستی خواستند که ورود کرده و قانون را حاکم نماید.
در اولین گام بازرس و اعضای دلسوز انجمن به توصیه معاونت امور تشکل‌های اتاق بازرگانی احترام گذاشته و مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای را که با طی کردن مراحل قانونی برای نهم مهرماه ترتیب داده بودند، منتفی اعلام کردند.
موضوع از سوی معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایرانی به شورای راهبردی تشکل‌ها که مسؤلیت آن برعهده مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و نایب رئیس اتاق ایران است، ارجاع داده‌شد و این شورا به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه را موظف کرد تا پیش از پایان مهرماه مجمع فوق‌العاده را برگزار کنند.
اما هیأت رئیسه انجمن واردکنندگان برنج ایران، بار دیگر نشان داد که به قانون و مرجع قانونی بی‌اعتنا است و از این فرمان تمکین نکرد و اختیار برگزاری مجمع طبق نظر شورای راهبردی برعهده بازرس قرارگرفت.
از این رو بازرس انجمن طبق آنچه وظیفه قانونی ایشان است، 29 مهرماه را به عنوان روز برگزاری مجمع تعیین و با طی کردن مراحل قانونی و تأیید معاونت امور تشکل‌های اتاق بازرگانی، زمینه را برای برگزاری مجمع فوق‌العاده عمومی با دستور عزل هیأت رئیسه و انتخاب هیأت رئیسه جدید فراهم کرد.
از سویی در حالیکه این تنش‌ها موجب تضعیف انجمن شده‌ و مشکلاتی را برای اعضا ایجاد کرده‌بود، رئیس جدید انجمن نیز از همراهی هیأت رئیسه منصرف شد و در نامه‌نگاری‌ها اثری از امضاء ایشان نبود و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل بدون طی کردن مراتب قانونی مدیریت انجمن را بر عهده گرفتند.
سه عضو باقی مانده در اقدامی که در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌تواند به عنوان اقدامی نادر در تاریخچه تشکل‌های اتاق بازرگانی ثبت شود، برای چندمین بار نشان دادند که نه ارزشی برای اعضای انجمن قائل هستند و نه به نهاد بالادستی یعنی اتاق بازرگانی اعتنا می‌کنند.
در اقدامی که می توان آنرا به دهن کجی به اتاق بازرگانی به عنوان تشکل‌ مادر و عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی تعبیر کرد، آگهی برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 14 آبان‌ماه را در روزنامه رسمی منتشر کردند تا به شورای راهبری نشان دهند که شرط ایشان برای برگزاری مجمع تا پیش از پایان مهرماه برای ایشان بی‌ارزش بوده و خود را بالاتر از هر قانون و قانون‌گذاری می‌دانند.
اما نکته قابل توجه در این آگهی جعل عنوان جدیدی بود که از سوی ایشان رقم خورد، مبنی براینکه ایشان نه تنها خود را زعیم انجمن واردکنندگان برنج که هیچ کلیه واردکنندگان کشور اعلام کردند و آگهی برگزاری مجمع انجمن واردکنندگان برنج ایران را با عنوان انجمن واردکنندگان ایران امضاء کردند.
نکته قابل توجه اینکه، دو یا سه نفر باقی مانده از هیأت رئیسه‌‌ای با 5 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل، مدعی هستند که باید همه اعضاء اتفاق و اتحاد داشته تا مشکلات پیش روی واردکنندگان برنج را هموار سازند، اما ایشان حاضر به تمکین از خواست قریب به اکثریت اعضاء، اساسنامه انجمن، معاونت تشکل‌ها و حتی شورای راهبردی تشکل‌های اتاق بازرگانی نبوده و بر موضع خود که یک انجمن باید از نظر 2 یا 3 نفر تمکین کند پافشاری می‌کنند.
ایشان بی‌اعتنایی به آبرو و اعتبار انجمن و اتاق بازرگانی را به عدم تمکین از قانون محدود نکرده و در اقدامی عجیب‌تر از همه آنچه انجام داده‌اند، از انجمن، بازرس آن و اتاق بازرگانی ایران به دادگاه شکایت کرده‌اند که البته به دلیل موضوعیت نداشتن شکایت ایشان، دادگاه درخواست ایشان را رد کرده‌است.
همچنین در حالی که اعضای انجمن و اتاق بازرگانی برای حفظ حرمت و اعتبار انجمن و اعضای آن، از رسانه‌ای شدن این اختلافات پرهیز داشتند، متاسفانه اعضای باقی مانده هیأت رئیسه آخرین ضربه خود تا پیش از برگزاری مجمع 29 مهرماه را بر پیکره انجمن وارد آورده و گزارشی یک سویه و کاملا فرمایشی را در یکی از روزنامه‌ها منتشر کرده‌‌اند.
گزارشی که همه هدف آن این است که به نوعی برخی اعضاء را گمراه کرده تا تاریخ برگزاری مجمع را اشتباه کرده و به جای 29 مهرماه در تاریخ 14 آبان‌ ماه در محل برگزاری مجمع حاضر شوند.
براساس پیگیری‌های انجام شده، ایشان برای برگزاری مجمع تنها به انتشار آگهی آنهم با جعل عنوان در امضاء منتشر کرده‌اند و حتی نسبت انجان هماهنگی لازم برای محل برگزاری مجمع که اتاق بازرگانی ایران است، اقدامی انجام نداده‌اند.
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که انجمن واردکنندگان برنج ایران طی سه دوره قبلی با انسجام، وحدت و همدلی همه اعضاء، به انجمن معتبر تبدیل شده‌است و نشانه‌های همدلی و وحدت را می‌توان در استعفای سه تن از منتخبین مجمع تیرماه مشاهده کرد، که با کناره‌گیری خود نشان دادن علاوه براینکه تاجرانی موفق و واردکنندگانی خوش‌نام هستند، عضوی همدل و همراه با انجمن و از آن بالاتر شهروندانی مطیع قانون هستند.
حال باید دید پس از این اتاق بازرگانی، انجمن واردکنندگان برنج و حتی شرکت‌هایی که این افراد به نمایندگی ازایشان در انجمن عضو شده‌اند، نسبت به این همه قانون‌شکنی و بی‌حرمتی چه واکنشی نشان خواهند داد، آیا با ایشان برخورد کرده و الگویی برای احترام به قانون به جا می‌گذارند یا با بی‌تفاوتی اجازه می‌دهند الگوهایی از قانون‌شکنی و بدعت‌گذاری که برای حفظ صندلی خود دست به هرکاری زدند، در تاریخ تشکل‌های اتاق بازرگانی به جا می‌گذارند.


کد N2265434

وبگردی