آفتاب

اولین اعترافات "زم" بعد از دستگیری | فیلم

اولین اعترافات "زم" بعد از دستگیری | فیلم

روح الله زم بعد از دستگیری برای اولین بار در جلوی دوربین ظاهر شد و با ابراز پشیمانی گفت: امید به دولت های خارجی به ویژه فرانسه داشته است که کاری اشتباه بود.

کد N2264854

وبگردی