اولین اعترافات "زم" بعد از دستگیری | فیلم

روح الله زم,سرشبکه سایت ضد انقلاب,آمد نیوز,اعترافات روح الله زم

روح الله زم بعد از دستگیری برای اولین بار در جلوی دوربین ظاهر شد و با ابراز پشیمانی گفت: امید به دولت های خارجی به ویژه فرانسه داشته است که کاری اشتباه بود.

اولین اعترافات "زم" بعد از دستگیری | فیلمروح الله زم بعد از دستگیری برای اولین بار در جلوی دوربین ظاهر شد و با ابراز پشیمانی گفت: امید به دولت های خارجی به ویژه فرانسه داشته است که کاری اشتباه بود.


کد N2264854