دیدار نخست وزیر پاکستان و هیات همراه با مقام معظم رهبری

کد N2264159