دیدار نخست وزیر پاکستان با حسن روحانی

کد N2264158