بریگاد سرخ

شورش علیه انقراض,بریگارد سرخ

گروهی از معترضان گروه «شورش علیه انقراض» با لباس ارغوانی که خود را «بریگارد سرخ» می‌نامند، در مرکز لندن راهپیمایی خاموش انجام می‌دهند.

در این تظاهرات در روز دوشنبه ۱۵ مهر در میدان ترافالگار لندن، گروهی دیگر هم بی‌حرکت مانند اجساد مردگان روی زمین دراز کشیده‌اند. گروه «شورش علیه انقراض» از دولت‌های کشورهای جهان می‌خواهد «وضعیت اضطراری اقلیمی» اعلام کنند و برای مقابله با بحران اقلیمی که کره زمین به سرعت دست به اقدام بزنند.


Ylenia Gostoli/Al Jazeera
کد N2261194