آفتاب

گشت پیاده مدیریت شهری منطقه یک در سه شنبه های بدون خودرو از محله های حصاربوعی و رستم آباد

 گشت پیاده مدیریت شهری منطقه یک در سه شنبه های بدون خودرو از محله های حصاربوعی و رستم آباد

مدیریت شهری منطقه یک با هدف نهادینه ساختن فرهنگ سه شنبه های بدون خودرو، اقدام به گشت پیاده در سطح ناحیه یک و محله های حصار بوعلی و رستم آباد نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک در این پایش سید حمید موسوی شهردار منطقه یک به اتفاق معاونان و مدیران از دو محله حصار بوعلی و رستم آباد بازدید کرد و از آنجا به بوستان نیاوران رفت و در بین ورزشکاران بوستان به گفتگو پرداخت و درخواست های آنها را مورد بررسی قرار داد و از دستگاه تغذیه حیوانات شهری دیدن کرد.

بر اساس همین گزارش پس از پایش این دو محله شهردار منطقه در ساختمان ناحیه یک با مدیران و مسئولین ناحیه به گفتگو نشست واز مدیریت شهری این ناحیه خواست:

•  رفیوژهای معابر را به جای چمن کاری با استفاده از شن های رنگی بهسازی کنند

•  گودهای ساختمانی را شناسایی و مراحل ایمن سازی را مورد رصد مستمر قرار دهند.

•  استاندارد تاورکرین ها و اپراتور ها را مورد توجه قرار داده و ساختمان های نا ایمن و بلند مرتبه را شناسایی کنند.

•  ساماندهی وضعیت روشنایی بزرگراه شهید آیت ا... صدر ، ارتقاء نگهداشت بوستان نیاوران، مشخص شدن وضعیت ساختمان های نیمه ساخته و زمین های بایر، جمع آوری بساط گستران بوستان نیاوران، رفع سدمعبر، ورود اطلاعات در GIS، آماده سازی ورزشگاه صابرین شاهد از دیگر موارد مورد تاکید شهردار در این ناحیه بود.

همچنین شهردار منطقه یک با کارکنان ناحیه به گفتگو پرداخت .
کد N2259220

وبگردی