نرم افزار جامع راهنمای زائر اربعین رونمایی شد | فیلم

ستاد راهنمای زائر,نرم افزار جامع راهنمای زائر اربعین,

امروز از اپلیکشن راهنمایی زائر با حضور آقای ذوالفقاری (معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی) ، دکتر تقی پور ، حاج آقا پناهیان، اعلایی و دیگر آقایان رونمایی شد.

نرم افزار جامع راهنمای زائر اربعین رونمایی شد | فیلمامروز از اپلیکشن راهنمایی زائر با حضور آقای ذوالفقاری (معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی) ، دکتر تقی پور ، حاج آقا پناهیان، اعلایی و دیگر آقایان رونمایی شد.
کد N2258618