آفتاب

این چهره وجود خارجی ندارد!

 این چهره وجود خارجی ندارد!

به کار بردن هوش مصنوعی برای تولید تصاویر جعلی از چهره افراد که باورپذیر باشند، روز به روز ساده‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی یک شرکت می‌خواهد با ارائه رایگان مجموعه‌ای از صد هزار چهره تولیدشده توسط هوش مصنوعی به هر کسی که بتواند از آنها استفاده کند، کاربردی برای آنها پیدا کند. جعلی بودن برخی از این تصاویر، واضح است اما تشخیص تفاوت بسیاری از آنها با عکس‌های واقعی که برای فروش عرضه می‌شوند، دشوار به نظر می‌رسد.

در طول سالیان اخیر پروژه‌هایی مانند This Person Does Not Exist (این فرد وجود خارجی ندارد) تصاویر زیادی از چهره‌های جعلی با استفاده از هوش مصنوعی تولید کرده‌اند. چهره‌هایی باورپذیر از هر سن و قومیتی که برای طراحان مفید به نظر می‌رسند.

طراحان اغلب برای انجام پروژه‌های خود، تصاویر خریداری ‌شده از چهره‌هایی واقعی را به کار می‌برند. استفاده رایگان از بانک صد هزار چهره‌ای جعلی، می‌تواند برایشان بسیار ارزان‌تر تمام شود.

بی بی سی
کد N2249622

وبگردی