انتقاد جدی تابش از موج سازمان یافته برای تضعیف مجلس و تخریب علیه دونماینده تهران / روسای قوای قضاییه و مقننه ورود کنند / فراکسیون امید تشکیل جلسه می دهد

محمدرضا تابش, تضعیف مجلس,تخریب علی مطهری, پروانه سلحشوری

محمدرضا تابش از موج گسترده و سازمان یافته در جهت تضعیف مجلس و تخریب علی مطهری و پروانه سلحشوری انتقاد کرد، و از روسای قوای مقننه و قضاییه خواست تا جلوی این جریان که ارکان نظام را هدف گرفته است، بایستند.

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: امروز جریانی دانسته و یا ندانسته، در صدد تضعیف مجلس خصوصا آقای مطهری وخانم سلحشوری و نمایندگانی است که در دفاع ازحقوق مردم وکنار‌ زدن پرده ازسناریو سازی ها باهدف بهره برداری سیاسی وجناحی از هیچ‌روشنگری فروگذار نمی کنند.

تابش تصریح کرد :متاسفانه درسکوت مراجع مسوول، این جریان بسترساز حرکات رذیلانه وغیراخلاقی درفضای مجازی شده و به انتشار اخباری غیر واقعی و اتهام‌پراکنی می پردازد.

وی گفت :  ازنظرافکارعمومی این شیوه تاریخ مصرف گذشته و غیر اخلاقی، محکوم به شکست است و جز آشکار کردن ابعاد جدیدی از سناریوهایی که مطهری و سلحشوری درپی افشای آن هستند، تاثیری ندارد.

نایب رییس فراکسیون امید از رئیس محترم قوه قضاییه خواست تا  با بهره گیری ازتجارب پیشینیان که بااغماض ازکنار این موضوعات گذشتند و دود آن عاقبت به چشم خودشان رفت ، با قاطعیت مقابل تخریب کنندگان مجلس بایستد.

وی تاکید کرد: باید دستگاههای مسوول با این حرکات خارج ازقانون که مجلس و‌ نمایندگان‌ آن را به عنوان رکن رکین نظام ، نشانه گرفته واخلاق و فضیلتها را درجامعه منکوب می کند وبه ترور شخصیت افراد می پردازد قاطعانه برخورد کنند.

تابش با تاکید بر این نکته که  حفظ جایگاه مجلس نزد افکارعمومی متاثر از عملکرد همه نمایندگان است، گفت: باید در کردار و رفتار وگفتار به نحوی عمل کنیم، که جامعه ازما انتظار دارد. که تقریبا قاطبه نمایندگان براین منوال عمل می کنند.

وی افزود:اگر تشخیص یا تحلیل یک نماینده در دفاع ازحقوق مردم که درحیطه مسیولیت نمایندگی است،بر خلاف نظر یک گروه بود،نباید بروی تاخت و با حربه های غیراخلاقی وی رامنکوب کرد و مقامات مسئول نیز نباید سکوت کنند.

تابش افزود فراکسیون امید نیز در خصوص ابعاد و اهداف این جریان تخریبی نشستی خواهد داشت؛ و دفاع از مجلس و همکاران نماینده را جزیی از وظایف خویش میداند.

وی گفت‌ انتظار است روسای محترم قوه قضاییه و به ویژه مجلس نسبت به این امر اهتمام جدی داشته باشند.
کد N2248748