نکته بهداشتی: بهداشت خواب

خواب خوب

برای آنکه خواب خوب داشته باشید و بی‌خوابی که یکی از مشکلات شایع خواب است به سراغ‌تان نیاید، خوب است که به نکات بهداشتی درباره خواب توجه کنید


   عادت‌های خواب‌تان را با به بستر رفتن و از خواب برخاستن در یک ساعت معین در هر روز بهبود بخشید.
   از بستر فقط برای خواب استفاده کنید و از مطالعه و تماشای تلوزیون در بستر خودداری کنید.
   اگر پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دراز کشیدن در بستر به خواب نرفتید، برخیزید و کاری انجام دهید که شما را خسته کند و هنگامی که دوباره خواب به سراغ‌تان آمد به بستر بروید. بیش از ۳۰ دقیقه بدون اینکه به خواب بروید در بستر دراز نکشید.
   از بعد از ظهربه بعد،  از محرک‌هایی نظیر قهوه، سیگار و ... استفاده نکنید.
   از شام خوردن دیروقت، رهیز کنید.
   به طور منظم ورزش کنید. پیاده‌روی سریع به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بسیار مفید است.
   محیط خواب خود را بهبود بخشید. اتاق را تاریک کنید. از دیگران نیز بخواهید که الزامات خواب شما را مدنظر قرار دهند.
   از تمرکز بر هر مسئله و نگرانی هنگام رفتن به بستر، خودداری کنید.