«عاشورای بی‌رنگ»

عاشورا

رنگ عاشورا، رنگ خون و رنگ خون در همه تاریخ بشر، سرخ بوده و سرخی هماره منشأ گرمی، حرارت، تحرک و نشان حیات و دوام و بقاء و جنبش بوده است.

سركار عليه خانم امّ سلمه، همسر و همدم جناب پیامبر(ص) می‌گوید در روزهای نزدیک به رحلت، حال آقا را آشفته و دیدگانشان را گریان مي‌دیدم، روزی مرا صدا زدند و شیشه حاوی مقداری خاک را به من دادند و گفتند این نزد تو امانت باشد، در هر کجا بودی با خود داشته باش و هر وقت دیدی بی‌رنگی آن، متمایل به سرخی شد، بدان که آن روز حسین من، در صحرای کربلا به دست گروهی از امت من به شهادت رسیده است و این خاک در سالروز شهادت اودر هر جا كه باشد، تغییر رنگ مي‌دهد!


رنگ عاشورا، رنگ خون و رنگ خون در همه تاریخ بشر، سرخ بوده و سرخی هماره منشأ گرمی، حرارت، تحرک و نشان حیات و دوام و بقاء و جنبش بوده است. متأسفانه با تغییر رنگ"صورت عاشورا"از سرخی به سیاهی، "سیرت عاشورا"هم دگرگون شد! اتاق فکر و دستگاه تبلیغاتی بنی‌امیه سالیان فراوانی کوشش و هزینه‌ها کردند تا توانستند سرخی تربت و ياد و پرچم حسین(ع) و عاشورای او را به سیاهی(که رنگ اموي بود) تبدیل کنند تا بتوانند شیعه و پیروان حضرت را از خونخواهی حضرتش منصرف و آنها را صرفاً عزادار حسین(ع) کنند!


با فراموش‌شدن رنگ حسين، ديگر هدف عزاداری‌های ما "حسین‌آموزی"نیست،وهدف خودساخته ما ازبرپايي عزاي ان عزيز"ثواب اندوزي"است از اين‌رو در عين حال كه تعزيت ايشان هر سال نسبت به سال پيش توسعه مي‌يابد، اما منجر به كاهش فاصله ما با انسانیت، مروت، آزادیخواهی، عدالت‌طلبی، رعایت حق‌الناس، صدق، ایثار، مردانگی، مقاومت و ... حسین(ع) نمي‌شود و ما همچنان با حضرتش فاصله فرسنگی و بس طولانی داريم و در این فاصله دور فقط شبح مبهمي از حسین را ديده و می‌بينيم،و هنوزاو را نشناخته و صدایش را از این راه دور نشنیده و نمی‌شنویم.


انتظار بوده و هست در انقلابی که به نام حسین(ع) در ایران عزیز برپا گردیده، بازشناسی حسین(ع) كه عبور از سیاهی‌ها و تاریکی‌ها به سوی سرخی است، در دستور کار مؤثر دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای قرار می‌گرفت تا در هر سال بر اساس شاخص‌های «حسینی‌شدن» ما یک قدم به حسین نزدیک‌تر می‌شدیم!امااكنون همين دستگاه هاي گم كرده راه،دركنارهم،صرفاً عزادار حسین هستیم! عزاداری که از ماهیت و موضوع عزای خود بی‌شناخت مانده است!

پ.ن: فیلم پیوست ظاهراً گزارشی از تغییر رنگ قطعه‌ای از تربت اصل حضرت سید‌الشهدا در برابر دوربین در روز عاشورا و روایت حاضران از مشاهده خویش است.

«عاشورای بی‌رنگ»رنگ عاشورا، رنگ خون و رنگ خون در همه تاریخ بشر، سرخ بوده و سرخی هماره منشأ گرمی، حرارت، تحرک و نشان حیات و دوام و بقاء و جنبش بوده است.
کد N2245414