آفتاب

 ماشین شفاف

 ماشین شفاف

یک وانت شفاف در نمایشگاه خودروی IAA در فرانکفورت آلمان بوسیله یک فروشنده وسائل ایمنی خودرو به نمایش در آمده است.

کد N2243555

وبگردی