آفتاب

شرایط تمدید رتبه پیمانکاری

شرایط تمدید رتبه پیمانکاری

شرکت هایی که دارای رتبه بندی هستند پس از اینکه اعتبار گواهی رتبه آن ها تمام شد می توانند حداکثر برای دو بار رتبه خود را تمدید نمایند.

تمدید رتبه پیمانکاری چگونه است؟

شرکت هایی که دارای رتبه بندی هستند پس از اینکه اعتبار گواهی رتبه آن ها تمام شد می توانند حداکثر برای دو بار رتبه خود را تمدید نمایند. برای تمدید رتبه بندی پیمانکاری شرایطی لازم است که در مورد آن ها توضیح خواهیم داد. اگر می خواهید از شرایط تمدید رتبه پیمانکاری آگاه شوید این مطلب می تواند برای شما مفید باشد. در ابتدا با شرایط عمومی تمدید رتبه پیمانکاری آشنا می شوید پس از آن فاکتورهای موثر بر روند تمدید رتبه پیمانکاری شرح داده خواهد شد.
شرایط عمومی تمدید رتبه پیمانکاری

همانطور که می دانید برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری عددی بین ۱ تا ۵ به آن ها داده می شود که عدد ۱ به معنای شرکت حرفه ای پیمانکاری و عدد ۵ نشان دهنده داشتن حداقل شرایط برای اخذ رتبه پیمانکار می باشد. لازم به ذکر است که اعطای رتبه ۱ و ۲ جزو اختیارات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است اما اخذ رتبه پیمانکار در سطوح دیگر، از طریق معاونت فنی و عمرانی استانداری ها انجام می شود.
شرکت هایی که تقاضای اخذ رتبه پیمانکار و اخذ رتبه مشاور دارند باید یک سری شرایط اولیه برای رتبه بندی فراهم نمایند. مثلا شرکت پیمانکار باید به شکل قانونی ثبت شده باشد، هیچ گونه سو پیشینه حرفه ای نداشته و دارای کد اقتصادی باشد. همچنین مدرک تحصیلی حداقل دو سوم هیئت مدیره به همراه مدیرعامل، کارشناسی بوده و دست کم یک نفر از آن ها مدرکی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت داشته باشد. در صورتی که هیچکدام از آن ها مدرک مرتبط با فعالیت شرکت ندارند، یک نفرشان باید سابقه کار مرتبط داشته باشد.

شرکت هایی که دارای شرایط اولیه برای اخذ رتبه پیمانکار و اخذ رتبه مشاور هستند می توانند برای رتبه بندی اقدام نمایند. رتبه بندی شرکت بر اساس امکانات شرکت، پروژه های انجام شده توسط شرکت و تعداد نیروی فعال متخصص در شرکت انجام خواهد شد. گواهی رتبه بندی شرکت ها به طور معمول دو سال اعتبار دارد و پس از آن باید نسبت به تمدید آن اقدام گردد. اما تمدید رتبه پیمانکاری نیازمند شرایط خاصی می باشد که موارد زیر را شامل می شود:
 هیچگونه تغییری در نوع شرکت انجام نگرفته باشد یعنی نباید تغییر سهام به گونه ای باشد که نوع شرکت را تغییر دهد

 از افراد امتیاز آور نباید برای اخذ امتیاز رتبه بندی در شرکت دیگری استفاده شده باشد
 اکثریت اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل نباید تغییر کرده باشند. البته در صورتی که این افراد با یکدیگر جا به جا شده باشند ایرادی ندارد.

 شرکت باید دارای پروژه های تمام شده یا نیمه تمام باشد که نشان دهد شرکت فعال است
 شرکت متقاضی باید در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری دارای پرونده بوده و اطلاعات آن در سامانه ساجات ثبت شده باشد.

اگر شرکت شرایطی که در بالا ذکر شد را دارا باشد می تواند جهت تمدید رتبه پیمانکاری اقدام نماید. اما علاوه بر این شرایط، عواملی هستند که می توانند موجب تسهیل در روند تمدید رتبه پیمانکاری گردند.
عوامل موثر بر روند تمدید رتبه پیمانکاری

همانطور که گفته شد شرکت ها جهت اخذ رتبه پیمانکار و اخذ رتبه مشاور باید دارای شرایط معینی باشند. اگر این شرایط فراهم شد، مرجع رتبه بندی شرکت ها با در نظر گرفتن فاکتورهای رتبه بندی، نسبت به اعطا رتبه برای آن شرکت اقدام می نماید. پس از اینکه اعتبار رتبه تمام شد، در صورتی که شرکت ها شرایط لازم برای تمدید آن را داشته باشند می توانند برای گواهی رتبه خود اقدام نمایند. اما فاکتورهایی هستند که تاثیر زیادی بر تمدید یا عدم تمدید رتبه بندی شرکت دارند. این عوامل به شرح زیر است:
 تعداد نیروی متخصص و فنی شرکت: هرچه تعداد افراد متخصص و فنی شرکت (افراد امتیازآور) بیشتر باشد، روند تمدید رتبه بندی شرکت آسان تر خواهد بود.

 سرمایه شرکت: رابطه مستقیمی بین تمدید یا حتی ارتقای رتبه با سرمایه شرکت متقاضی وجود دارد. می توان گفت هدف از تاسیس شرکت، ایجاد درآمد و افزایش سود است. اگر شرکت ها می خواهند به سود بیشتری برسند باید سرمایه بیشتری وارد شرکت نمایند. پس یکی از عوامل تاثیرگذار بر تمدید و ارتقای رتبه بندی شرکت، میزان سرمایه آن است.
 ارزش ریالی پروژه های نیمه تمام و تمام شده : تمدید یا ارتقا رتبه بندی شرکت رابطه مستقیمی با ارزش ریالی پروژه های انجام شده یا در دست اقدام شرکت دارد. هرچه رقم قراردادها بیشتر باشد شانس شرکت برای تمدید یا ارتقا رتبه بیشتر است.کد N2243549

وبگردی