شهرداری تهران به یک کلیپ در فضای مجازی درباره نامگذاری کوچه‌ها واکنش نشان داد

کد N2242461