جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت با حضور رییس جمهور | تصاویر

کد N2239339