آفتاب

آیا مذاکرات جدیدی بین‌ایران و ۵+۱در راه هست؟

آیا مذاکرات جدیدی بین‌ایران و ۵+۱در راه هست؟

بازگشت ناگهانی ظریف به فرانسه درکمتر از ۲۴ ساعت پس از بازگشت از اروپا به تهران به معنای به دست امدن یک توافقات اولیه است.

این توافق که با ابتکار ماکرون رییس جمهورفرانسه ایجاد شده موجب خواهد شد تا ایران‌در تعهدات برجام‌باقی بماند و فرصت صادرات روزانه ۷۰۰هزار بشکه نفت را به دست اورد.
کد N2233645

وبگردی