آفتاب

وزیر صنعت زیر ضرب استیضاح و طرح سوالات متعدد نمایندگان مجلس | ۱۴ سوال از وزیرصنعت در دستورکار کمیسیون اقتصادی

وزیر صنعت زیر ضرب استیضاح و طرح سوالات متعدد نمایندگان مجلس | ۱۴ سوال از وزیرصنعت در دستورکار کمیسیون اقتصادی

۱۴ سوال سه شنبه در کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد وزارت صنعت در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

آفتاب: ترکیب سوال کنندگان‌ حکایت از انتقاد اصولگرایان از عملکرد وزیر اصولگرای صنعت دارد چرا که از میان ۱۴ سوال هشت نماینده مجلس، هفت نماینده در جریان اصولگرایی قرار دارند.

از سوی دیگر در کمیسیون‌ صنایع مجلس شورای اسلامی نیز دو حوزه پر حاشیه وزارت صمت تحت تحقیق و بررسی قرار گرفته است،نخست بررسی عملکرد و برنامه های شرکتهای خودروساز و دوم انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

به نظر می رسد ممنوعه عملکرد وزارت صمت منجر شده است تا موج‌انتقادات به این وزارتخانه تشدید شود و علاوه بر طرح سوالات و پیشنهاد تشکیل هیاتهای تحقیق و تفحص، استیضاح وزیر صمت نیز کلید بخورد.

در کنارهمه این رویدادها که در حوزه وزارت صمت کم سابقه بوده است،با اصرار نمایندگان  مجلس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نیز پس از کش و قوسهای فراوان‌،مجددا این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

به اظهار کارشناسان ، وزارت صمت در بدترین دوره مدیریتی خود در حوزه صنعت و تجارت به سر می برد و این وضعیت در شرایطی که کشور با تحریم‌های گسترده روبروست،سنخیتی ندارد.
کد N2233191

وبگردی